કેટલીક વાતો ઈ પત્રિકા વિષેની ………

કેટલીક વાતો ઈ પત્રિકા વિષેની ………

      આજના આધુનિક યુગમાં હજી આપની નજીક રહેવાનો એક સુંદર પ્રયત્ન કર્યો છે. જેના ભાગ રૂપે આ ઈ – પાલવાડા સમાજ પત્રિકા આપની સમક્ષ રજુ કરી છે.   વિવિધતાઓ થી સભર આ પત્રિકાની  કેટલીક ઉપયોગીતા વિષે જણાવતા અમને  આનંદ થશે.  જે તે સ્થળે દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણે જ્યાં ઈન્ટરનેટ હશે, ત્યાં આપ આ … Continued

Suvarna Jayanti

Suvarna Jayanti

Palwada Samaj Suvarna Jayanti  

Patrika

Check latest patrikas for palwada samaj. You need to subscribe to online patrika subscription before you start reading them. Visit contact page for more information on how to subscribe for monthly patrika. Patrikas will be published on website in first week of every month.

History of Palwada Samaj

View detailed history of palwada samaj as well as present and past comittee members list.

Recent Items In Gallery

 • HAPPY NEW YEAR

  HAPPY NEW YEAR

 • STHAPNA DIN SANGEET SANDHYA SEP 2015

  STHAPNA DIN SANGEET SANDHYA SEP 2015

 • SHIVNAM SMARAN  SEP – 2015

  SHIVNAM SMARAN SEP – 2015

 • લઘુરુદ્ર

  લઘુરુદ્ર

 • પાલવાડા સમાજ પત્રિકા, સુવર્ણ જયંતિ

  પાલવાડા સમાજ પત્રિકા, સુવર્ણ જયંતિ

 • Audio1

  Audio1

 • Video1

  Video1

 • Images1

  Images1

 • pic

  pic