પ્રવૃત્તિ

શ્રી પાલવાડા ઔદીચ્ય મંડળ, સુરત

શ્રી પાલવાડા ઔદીચ્ય મંડળ, સુરત આયોજીત સ્વ. શ્રીમતી ભાનુમતિબેન અને શ્રી રમણિકલાલ મંછારામ વ્યાસ અને શ્રી રવિન્દ્ર ગ. મજમુદાર સ્મૃતિ શિવનામ સ્મરણ

સવારે ૭.૩૦ કલાકે શરૂ થઈ પૂણૉહૂતિ લઈ શિવભકતો આખા દિવસ ભજન કિતૅન ધૂનમાં રચ્યા પચ્યા રહે છે. સાંજે ૭.૩૦ કલાકે આરતી બાદ સવૅ જ્ઞાતિજનો મહાપ્રસાદ લઈ સવૅ છૂટા પડે છે ચાલુ વષૅ શ્રીમતી આશાબેન અને શ્રી વિરેન્દ્રભાઈ મજમુદારના ટ્રસ્ટ તરફથી આખા દિવસના ભોજનના સૌજન્ય પ્રાપ્ત થયું હતું જેનો સંસ્થા આભાર માને છે. જ્ઞાતિજનોનો સહકારથી જ સંગઠનના પાયારૂપ પ્રવૃતિને વેગ મળતો હોય છે તેનું આ નક્કર ઉદાહરણ છે.

નૂતન વષૅ સ્નેહ મિલન કાયૅક્રમ

સુરત સ્થિત સ્થાનિક મંડળો સાથે સંગઠિત થઈ પ્રતિવષૅ યોજાતા નૂતનવષૅ મિલન સમારંભની ઉજવણી કરે છે. જેમાં મોટી સંખ્યામાં જ્ઞાતિજનો ઉત્સાહ પૂવૅક એકબીજાને મળી નૂતન વષૅની શુભકામના પાઠવી આનંદથી સ્વરૂચિ ભોજનનો આસ્વાદ માણે છે.

શ્રી પાલવાડા ઔદીચ્ય મંડળ સ્થાપિત અને સંચાલિત પાલવાડા સમાજ પત્રિકા

સ્મૃતિ : શ્રી રવિન્દ્ર ગણપતિશંકર મજમુદાર

સૌજન્ય : શ્રી ગણપતિશંકર ઈરછારામ મજમુદાર પબ્લિક ચેરીટેબલ ટ્ર્સ્ટ

સંસ્થા દ્રારા નિયુકત પ્રકાશન સમિતિના સભ્યો દ્રારા સંચાલન અને પ્રતિમાસની ૧ તારીખે પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. સતત ૫૪ વષૅથી પ્રકાશિત થતી આ પત્રિકાના હાલ ૧૮૩૦ જેટલા આજીવન સભ્યો છે. (દેશમાં અને પરદેશમાં સામાજીક સ્તરે અને વિવિધ ક્ષેત્રમાં જ્ઞાતિજનોની સફળતાની નોંધ, જ્ઞાતિ સમાચારો, સંસ્થા સમાચારો, લગ્નવિષયક માહિતીઓ તેમજ બૌધ્ધિક સાહિત્યિક વિગતો લોકો સુધી પહોચાડે છે. પત્રિક ઈ-બુકની કાયૅવાહી પૂણૅ થતા પ્રતિ માસ નો અંક વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવે છે. તથા વેબસાઈટ પર અન્ય જરૂરી માહિતી મુકવા બાબત વિચારાધિન છે.

શ્રી પાલવાડા ઔદીચ્ય મંડળ આયોજીત શ્રી ગણપતિશંકર ઈ. મજમુદાર (૫) ચે. ટ્ર્સ્ટના સૌજન્યથી

“ આશા- વીરેન્દ્ર કાવ્ય સંગીત”

સમાજના ઉભરતા કવિઓ- નીવડેલા કવિઓ અને કાવ્ય રસિકો ઉન્માદથી કાયૅક્રમમાં ભાગ લે અને માણે છે જુજ જોવા મળતો આ કાયૅક્રમ સમાજના દાતા અને કાવ્યરસિક શ્રોતાગણના ઉત્સાહને આભારી છે. સંસ્થા પ્રતિવષૅ આ કાયૅક્રમ કરવા ઈરછુક છે.

શ્રી પાલવાડા ઔદીચ્ય મંડળ , સુરત.

સ્વ. છો. હ. વ્યાસ અતિથિગ્રૃહ ૯, મોરાર નગર સોસાયટી, રાયન ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલ પાસે, રાંદેર રોડ, સુરત.

સંસ્થાની કાયમી પ્રવૃતિઓ

શ્રી પાલવાડા ઔદીચ્ય મંડળ સુરત આયોજીત,શ્રી પાલવાડા કેળવણી મંડળ પ્રેરિત શ્રી ગાંડુભાઇ ઇચ્છારામ દેસાઇ અને શ્રી સન્મુખરામ દલપતરામ પાઠક સ્મૃતિ શ્રાવણી પર્વ

શ્રી સન્મુખરામ દલપતરામ પાઠક સ્મૃતિ શ્રાવણી પર્વ

સંસ્થા દ્રારા પ્રતિવષઁ સંસ્કાર ભવન ખાતે ઉપરોક્ત કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે ભાગ લેનાર જ્ઞાતિજનોને શ્રી અભયભાઇ શુકલ અને સાથી બ્રાહ્મણો પિતૃતપૅણ વિધિથી શાસ્ત્રોકત રીતે જનોઈ બદલાવે છે. હાજર સૌ જ્ઞાતિજનો સંગઠિત થઈ સ્વરૂચિ ભોજન લઈ છૂટા પડે છે.

શ્રી પાલવાડા ઔદીચ્ય મંડળ સુરત આયોજીત શ્રીમતી સુકન્યાબેન હરકાંતરાય પાઠક હોમાત્મક લધુરૂદ્ર

પ્રતિ વષૅ યોજાતા આ કાયૅક્મ થકી સંસ્કારભવન ની ભૂમિ પર ૧૯ જેટલા લધુરૂદ્ર કરવામાં આવ્યા છે. જેનો શ્રેય દાતા પરિવારો અને સંસ્થાના કાયૅક્રરોને આભારી છે. દાતાશ્રીઓનો સહકારાત્મક અભિગમ ને કારણે આ મોધવારીના સમયમાં સફળતાપૂવૅક આ કાયૅક્રમ પાર પાડી શકીએ છીએ. શ્રી વિરેન્દ્રભાઈ તથા શ્રીમતી આશાબેન મજમુદાર તરફથી મહાપ્રસાદ સૌજન્ય જાહેર થયું છે. આભાર સહ__________

આજ રીતનો સહકાર ભવિષ્યમાં પણ મળી રહેશે તેવી અપેક્ષા_____